Tanečná skupina vznikla v roku 1995 a je zameraná na prvky moderného tanca v štýle disco dance, hip hop street dance show. Skupinu navštevujú deti od 3 rokov . V minulosti deti tancovali aj na rôznych súťažiach a to v Spišskej Novej Vsi, Humennom, Bardejove a prezentovali sa aj na medzinárodnom  tanečnom festivale Cassia dance v Košiciach .

Deti sa prezentujú na akciách MŠ, mesta Prešov, PKO, ABC centra voľného času, Šarišského osvetového strediska Prešov, ZOC MAX Prešov.
Tanečnú skupinu od jej vzniku vedie p. učiteľka Jana Merčáková.


dance5