záujmový krúžok vedie uč. Dana Šalatová, realizuje sa raz týždenne v rámci skracovania popoludňajšieho odpočinku predškolákov. Deti si počas týchto aktivít rozvíjajú konštruktívne zručnosti, tvorivosť, ale i sociálne schopnosti a poznatky o trojrozmernom priestore. Učia sa správaniu v skupine,  vedú medzi sebou dialóg, experimentujú.