učiteľky:

Valéria Matejová

Andrea Mačugová
Interiér 5.triedy Rozprávková