Odovzdávanie osvedčení

"Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania" boli dňa 23.06.2020
odovzdané v MŠ deťom, ktoré k 01.09.2020  nastúpia do ZŠ.
Vedenie MŠ spolu s pani učiteľkami 3. a 4. triedy odovzdali deťom okrem osvedčenia
aj medaile a knihu. Na záver mali deti  možnosť sa podpísať do školskej kroniky.