Vážení rodičia,

Riaditeľstvo MŠ Bernolákova Vám týmto oznamuje, že na základe pokynu, ktorý vydal zriaďovateľ, Mesto Prešov, OŠKaCR, v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 2020 a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020, č.OLP/4204/2020 z 22.5.2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6.2020

s účinnosťou od 15. júna 2020.

Prevádzka škôl sa bude realizovať za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.

Pre materské školy je prevádzková doba od 06:30 do 16:30 hod.

(maximálne desať hodín denne.)

Platia tieto podmienky pre rodičov:

 • Každé dieťa ktoré je zdravé, nemá príznaky infekčného ochorenia Nový Covid 19, alebo iného ochoreniam a ktorého rodina nie je v karanténe, alebo sa nestretlo s človekom, ktorý je v karanténe na infekčné ochorenie,
  môže navštevovať od 15.6.2020  MŠ na riadnu celodennú dochádzku, ak rodič splní podmienku jeho nahlásenia do MŠ do 14.6.2020 do 12.00hod.
(kontakty:  0948101250, alebo emailom  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )


Vodenie a vyberanie detí do MŠ

 • V čase od 6.30hod. – 6.55 hod. – iba zamestnaní  obaja rodičia odovzdajú dieťa do 6.triedy na službu
 • V čase od 7.00hod. – 15.55 hod. rodič dovedie dieťa do triedy v ktorej je zaradené od 1.9.2019
 • V čase od 16.00hod. – 16.30hod. rodič dieťa vyberá v 6. triede  kde je  služba
 • (služba – platí to len  len pre deti oboch zamestnaných rodičov)

 


Teplotu merajú učiteľky v šatni, nezapisujú ju, dieťa so zvýšenou teplotou 37,0C,
alebo inými prejavmi ochorenia Covid 19 do triedy neprijmú.

 


Rodič je povinný:

 • dieťaťu zabezpečiť do skrinky rúško, 2ks kuchynských papierových utierok, prezuvky, pyžamko.
 • pri vstupe do šatne dezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom, podpísať čestné vyhlásenie rodiča pri nástupe a pri neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako 3 dni,  nevstupovať do hygienickej zóny.
 • dodržať čas príchodu do MŠ do 8.00hod., odchodu najneskoršie do 16.25hod.

(Po 8-mej hodine nebude dieťa do MŠ prijaté)

 • nezdržiavať sa v šatni viac ako 5-10 minút,
 • nezhromažďovať sa v areáli MŠ,
 • pri väčšom počte ľudí je potrebné dodržať rozostupy najmenej 1,5m
 • nosiť rúško v interiéri je naďalej povinné
 • odhlásiť dieťa zo stravy najneskoršie do 8.00hod. z dôvodu že strava sa nedá vydávať do obedára (neodhlásená strava sa uhrádza ako odobraná a rodič za ňu zaplatí plný poplatok )
 • informovať učiteľku o akejkoľvek zmene zdravotného stavu dieťaťa
 • pri nástupe  a po neprítomnosti trvajúcej viac ako 3 dni podpísať čestné vyhlásenie rodiča o bez infekčnosti.
 • Prísť urýchlene bez odkladu po dieťa, ktoré prejavilo náznak choroby po prijatí do MŠ a ktorom ho informuje  učiteľka telefonicky

  Do MŠ sa nenosia žiadne hračky ani potraviny z domu.

Rodič je povinný:

Zaplatiť poplatok za stavu a školné:
 • deti prítomné od 15.6.2020  v deň nástupu do MŠ (sumy budú včas zverejnené), predškoláci neplatia školné
 • deti chodiace od 1.6.2020 do 30.6.2020  platia do 5.6.2020 sumy podľa VZN Mesta Prešov (20,40,60€ - predškoláci neplatia školné)


  Ostávam s pozdravom Mgr. Voštinárová


  12  Dokumenty na vytlačenie