Korčuľovanie

Aj tohto roku sa deti predškolského veku zúčastňujú kurzu korčuľovanie v PSK Aréne.
Pod vedením trénerov sa korčuliarske schopnosti detí zlepšujú každou hodinou.
Teší nás, že deti majú radosť z pohybu a tešia sa na ďalšie hodiny.

Ako sa im darilo, pozrite si nižšie.