Karneval

Udalosť, na ktorú sa nesmierne tešili detičky aj pani učiteľky, je už za nami.
Karneval v našej materskej škole sa niesol v duchu rôznorodosti masiek,
hudby, tanca a perfektnej nálady.
Zabavili sme sa a užili sme si tento výnimočný deň plnými dúškami.
A to je predsa cieľom každého karnevalu.
Už teraz sa nesmierne tešíme na nadchádzajúci karneval v budúcom roku.
Prajeme si aby bol aspoň taký veselý a radostný  ako tohtoročný.