Keď sa v škôlke svetlo zhasne

Tretí ročník tejto nádhernej akcie sa niesol v duchu Vesmírneho dobrodružstva.
Povinnou výbavou detí bola baterka, túžba po dobrodružstve a dobrá nálada.
Deti navštívili sférické kino, dozvedeli sa základné a dôležité informácie
o vesmíre, plnili rôzne úlohy na mliečnej dráhe,slnečnej sústave, či na mesiaci
a k tomu všetkému si mohli ešte poriadne zatancovať.
Cesta k vesmírnemu pokladu bola teda nie len zábavná, ale aj poučná.
Tým sme my, pani učiteľky, 100% splnili svoju úlohu.

Všetkým deťom ďakujeme za ich húževnatosť a túžbu objavovať.
Bol to nezabudnuteľný zážitok pre nás všetkých.

Niektoré okamihy môžete prežiť spolu s nami prostredníctvom fotiek nižšie.