eurorozprvky
Smile klik Smile

Eurozprávky v Bratislave ...

euro_bratislavaEurorozprávky pokračovanie 9/2016...

euroEurorozprávky v Bruseli...

Zavŕšenie výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY v Bruseli sa konalo v dňoch 13. až 15. novembra 2016 vďaka osobnému pozvaniu poslanca Európskeho parlamentu MUDr. Miroslava Mikolášika.  ll. slávnostné otvorenie výstavy európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY v Galérií ifa laboratory Brusel bolo výbornou prezentáciou Slovenska, pričom naše mesto Prešov reprezentovala  slovinská rozprávka „DINOSAURUS PIKO“ (MŠ Bernolákova 19), slovenská rozprávka „AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU“ (MŠ Ľubotice) a  talianska rozprávka „PINOKIO“ (MŠ Bajkalská).

V Bruseli reprezentovala naše mesto a školu aj naša pani učiteľka Mgr. Renáta Horňáková, ktorá bola jednou z vylosovaných projektových učiteliek.

Vernisáž otvárali svojimi pozitívnymi a obdivnými príhovormi: pán poslanec Európskeho parlamentu MUDr.  M. Mikolášik, pán veľvyslanec SR v Belgicku S. Vallo, pani Javorčíková – manželka pána veľvyslanca SR na Stálom zastúpení SR pri EÚ, pani Clothilde  Godard - hlavná koordinátorka pre výtvarnú výchovu lll. Európskej školy v  Bruseli. 
Veľké poďakovanie všetkým zúčastneným vyjadrila autorka projektu pani M. Zuščinová.
Atmosféra vernisáže bola príjemná  pre všetkých zúčastnených. Deti v doprovode rodičov sa „ponorili“ do deja rozprávok a obdivovali priestorové práce.
13 projektových učiteliek, riaditeliek MŠ zo Slovenska malo možnosť navštíviť sídlo Európskeho parlamentu v Bruseli, Parlamentária a absolvovať krátku prehliadku historického mesta. Bolo zaujímavé vidieť európsky  parlament „ako živý organizmus“, ktorý je otvorený pre ľudí, študentov.

Poslednou bodkou EUROROZPRÁVOK bude ešte výstava v Caraffovej väznici od 6.12.2016 pre širokú verejnosť nášho mesta pod záštitou pani primátorky mesta Prešov Ing. Andrei Turčanovej.

Mgr. Renáta Horňáková