Ľahkou hravou formou sa deti oboznamujú s anglickým jazykom.