10.ročník škôlkarskej šarkaniády


Na pôde našej materskej školy sa zúčastnilo tejto už známej akcie 6 materských škôl mesta Prešov. V úvode sa deťom a ich pani učiteľkám prihovorila pani riaditeľka Mgr. Dana Voštinárová a metodička Mgr. Renáta Horňáková/uč. v 3.- slniečkovej tr./. Pani učiteľky Marcela Dubovská/5.-morská tr./ v úlohe kráľovnej a Mgr. Ľudmila Plavčanová/2.-záhradná tr./ v úlohe nezbedného šaša svojím predstavením preniesli deti do sveta rozprávkového kráľovstva, v ktorom pomáhali šašovi vyzdobiť vežičky. Výtvory, ktoré vznikli sú prekrásne a preto budú vystavené v priestoroch ZOC MAX na Sekčove.

Na splnenie tejto ťažkej úlohy sa prišli pozrieť aj pán primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari, riaditeľ oddelenia školstva Mgr. František Macko, riaditeľka sekcie strategického rozvoja Mgr. Ivana Iliašová, DiS a Mgr.Ľudmila Kravčáková, odborná referentka.

Ďakujeme za návštevu a hodnotné darčeky, ktoré venovali zúčastneným materským školám.