Veselé popoludnie

športové hry, súťaže, maľovanie na tvár, koníky, trampolína, občerstvenie, cukrová vata, hudba a dobrá zábava...

- takto bolo veselo v našej materskej škole. Akcia pod týmto názvom sa koná dva krát v roku.

Deti sa veľmi tešia a pani učiteľky ju s láskou pripravujú.