Školský rok 2016/2017

V škôlke je super


Oslava narodenín


Hry


Edukačné aktivity



Karneval


Edukačné aktivity...



Bežný deň...


Školský rok 2015/2016

Edukačné aktivity





Školský rok 2014/2015

Bežný deň...



Učíme sa fotiť...





Školský rok 2013/2014

Bežný deň...



Edukačné aktivity...



Edukačné aktivity...



Karneval



Vianočná besiedka




Školský rok 2012/2013

Bežný deň v Rozprávkovej



Edukačné činnosti



Jesenné lístie



Karneval 2013



Naši malí fotografi



Zdravý úsmev v Rozprávkovej



Rozlúčka predškolákov