EKO

Pokračuje vo svojej činnosti aj v tomto školskom roku. Navštevujú ho detí z najstarších vekových skupín. Cieľom je zblížiť deti s prírodou, jej ochranou, spoznávanie spätosti medzi rastlinnou a živočíšnou prírodou.

Na školskom dvore nám šikovní ockovia pripravili pôdu na vlastné políčko, na ktorom sme si už spolu s deťmi zasadili cibuľky prvých jarných kvetov. V jari budeme pokračovať so siatím a pred prázdninami zberáme prvú úrodu.V mesiaci októbri sme spoločne s deťmi navštívili Ekopark, kde sme spoznávali a kŕmili zvieratá. Naša činnosť je rozplánovaná na celý školský rok. Naše plány sú veľké a odvážne, čo chceme uskutočniť. Pravidelne na našej nástenke Vás budeme informovať o dianí a pripravovaných akciách, ako aj formou školského časopisu.Poprajme si veľa úspechov a hlavne činov. Budeme do našej činnosti zapájať aj rodičov detí navštevujúcich túto edukačnú aktivitu.

 

Za krúžok Mgr.Fedorová a Mgr.Horňáková