Kontakt
MŠ Bernolákova 19,
Prešov
080 01
051 /  770 29 51

riaditeľka MŠ:
Mgr.Dana Voštinárová
0948 101 250
ms.bernolakova19@gmail.com
Dajte o nás vedieť...

Facebook


Rodičia, sponzorii  MŠ:

Doc.Ing.Michal Hatala Phd.
Ing. Ľubomír GerdaĎakujeme 
 

12

Dodatok ku školskému poriadku č. 2 / 2020

Zmena dĺžky a organizácie prevádzky MŠ
od 21.9.2020 do zmeny.

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, vedenie MŠ Bernolákova 19, v Prešove Vám týmto oznamuje,že podľa pokynu zriaďovateľa zo dňa 11.9.2020  „Usmernenie k prevádzkovej dobe....“. a podľa aktualizácie dokumentu „Manuál pre MŠ“ ku 16.9.2020 zverejneného na internetovej stránke www.minedu.sk upravuje riaditeľka MŠ  prevádzku MŠ Bernolákova 19, takto:

ZBERNÁ TRIEDA - SLUŽBA NEBUDE !!!

dĺžka prevádzky MŠ  pre deti je   od 6,30hod – do 16.45hod. vo svojich triedach takto:

a)
- od  6,35h. -  do 7,00h. sú prítomné v triede len tie deti, ktoré potrebujú z vážnych dôvodov službu (rodič vyplní tlačivo, riaditeľ MŠ dá súhlas)
- od 7.00h.  do 16.00h. je riadna prevádzka triedy – rodič môže po dohode s uč. vybrať dieťa o 12.00h.

b)
- od 16.00hod  - do 16.45hod. sú prítomné v triede len tie deti ktoré potrebujú z vážnych dôvodov službu (rodič vyplní tlačivo, riaditeľ MŠ dá súhlas)

 
12
Vážení rodičia,

v rámci epidemiologickej situácie ochorenia Koronavírus - Covid 19 Vás prosíme,
aby ste sa zdržiavali ako v interiéri, tak aj na školskom dvore a v areáli MŠ
len v čase nevyhnutnom na odovzdanie alebo prevzatie dieťaťa,
najviac 5 - 10 minút, a naďalej dodržiavali nariadené opatrenia R - O - R.
(rúško - odstup - ruky)
Ďakujem.

riaditeľka Mgr.Dana Voštinárová
 
Vážení rodičia,

na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR
a znižovania rizika nákazy korononavírusom Covid 19,
sa v úvode nového školského roku 2020/2021

n e b u d ú     k o n a ť

Triedne aktívy ani Plenárna schôdza.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť nasledujúcim dôležitým informačným oznamom,
súvisiacim so začiatkom nového školského roka 2020/2021,