Kontakt
MŠ Bernolákova 19,
Prešov
080 01
051 /  770 29 51

riaditeľka MŠ:
Mgr.Dana Voštinárová
0948 101 250
ms.bernolakova19@gmail.com
Dajte o nás vedieť...

Facebook


Rodičia, sponzorii  MŠ:

Doc.Ing.Michal Hatala Phd.
Ing. Ľubomír GerdaĎakujeme 

Aktuálna zmena od 18.1.2021
121212
Vážení rodičia,

podľa pokynu zriaďovateľa:
Usmernenie k prevádzke MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od 18.1.2020“ »»»,
môžu byť MŠ otvorené len pre deti :

  • zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre
  • zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti a ktorí to preukážu dokladom od zamestnávateľa (obidvaja rodičia.).

Ak je jeden zo zákonných zástupcov doma z dôvodu OČR, PNS, MD, RP, a z dôvodu uzatvorenia firmy (lockdown), alebo ak rodič vykonáva prácu Home office  nemôžu byť deti do MŠ prijaté.

Prítomné deti v MŠ budú od stredy zmiešané v dvoch triedach, spresníme prítomným rodičom.

Prevádzka tried je od 6.30 hod. – do 16.30 hod.

Vážení rodičia, ak by ste sa chceli ešte o niečom informovať, prosím kontaktujte ma na č.t. 0948101250.

Ďakujem za pochopenie Mgr. Dana Voštinárová

 

Okienko pre rodičov a ich predškoláka

dieva_pe