Zoznam detí podľa tried pre školský rok 2016/2017 TU

 

Vážení rodičia.

Školský rok 2016/2017 sa začína 2. septembra 2016

novoprijatým deťom odporúčame aby  z dôvodu lepšej adaptácie detí nastúpili od 5.9.2016

Služba   v  4. triede / lesnej /
dopoludnia:     od  6.00 hod.   -   7.05 hod.

popoludní:      od  16.00 hod. -   18.00 hod.

Riadna prevádzka v triedach od 7.05 – 15.50 hod. (okrem 4.tr. v  ktorej je služba)

Deti sú zaradené do tried podľa zoznamov,  zavesených na okne pri vstupe do hlavného pavilónu a na internetovej stránke MŠ ( www.msbernolacik.sk. )

Ak nenájdete svoje dieťa zapísané na týchto zoznamoch, alebo v prípade záujmu o prijatie, alebo iných informácií, kontaktujte vedenie MŠ na č. t. 051/7702951,  alebo riaditeľku na  č. 0948101250 do 31. 8. 2016


Čo Vaše dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje

prosíme mamičky a oteckov,  aby  prišli so svojimi deťmi do našej materskej školy s dobrou náladou, dôverou k učiteľkám a s úsmevom na tvári.

 • Ráno pri nástupe do MŠ vyplniť a podpísať tlačivoPotvrdenie o zdravotnom stave a bezinfekčnosti prostredia ( tlačivo dostanete od učiteľky v triede).
 • Rodič musí v deň nástupu vypísať novú prihlášku na stravovanie u vedúcej ŠJ na šk. r. 2016/2017

Deti  v deň nástupu do MŠ potrebujú:

 • pevné prezuvky sandále, alebo papučky (nie krokankyoznačené priezviskom dieťaťa
 • pyžamo označené priezviskom dieťaťa,
 • 2ročné nové deti potrebujú náhradné veci na oblečenie, mokré utierky, ktoré nosia plienky aj plienky  a krém na zadoček, hygienické vreckovky
 • všetky veci  detí musia byť označené menom a priezviskom dieťaťa
 • informáciu o ďalších hygienických potrebách a VV materiáli dostanete na triednych aktívoch 8.9.2016
 • Schválenie darovacieho príspevku, oboznámenie sa s poplatkami a školským poriadkom na rok 2016/2017 sa uskutoční na plenárnej schôdzi dňa 8.9.2016 o 16 tej hodine, prosíme všetkých rodičov, aby sa na schôdzi zúčastnili.


  --------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------

Vážení rodičia.

Pozývame Vás na Plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 8.9.2016 o 16.00 hod. v  2. triede MŠ (záhradnej)

a na triedne aktívy ktoré budú v jednotlivých triedach

Program:

 1. Informácia o poplatkoch MŠ  na školský rok 2016/2017
 • poplatky za stravovanie dieťaťa
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ v zmysle VZN č.12/2013


 1. Informácia o rozpočte na účte rodičovského združenia
 • Schválenie  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov MŠ (hračky, a aktivity pre deti)  v šk. roku 2016/2017
 • Povinný príspevok ZRPŠ
 1. Informácia o školskom poriadku MŠ na rok 2016/2017 a o organizácii školského roka
 2. Diskusia - rôzne

 

Po plenárnej schôdzi sa uskutočnia  triedne aktívy v jednotlivých triedach s týmto programom:

 1. Voľba triedneho dôverníka a zapisovateľa
 2. Dohodnutie termínov konania triednych aktívov  v šk. r. 2016/2017
 3. Rôzne (školské pomôcky, hygienické potreby, informácia o krúžkoch a iné.)

Vážení rodičia, ak chcete byť informovaní o poplatkoch a dianí v MŠ

v šk. r. 2016/2017,

Vaša účasť na Plenárnej schôdzi a triednych aktívoch je nevyhnutná.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. D. Voštinárová  riad. MŠ a kolektív zamestnancov

 
A