Kontakt
MŠ Bernolákova č. 19,
080 01 Prešov

Tel.: 051 /  770 29 51

E-mail: ms.bernolakova19@gmail.comDajte o nás vedieť...

FacebookZábava pre najmenších

pre_detiSponzori:


Nadacia_KOSIT_logo
Sponzori rodičia:

Podpredseda Rady školy 
Doc.Ing.Michal Hatala Phd.
Ing. Ľubomír Gerda


ĎakujemeDarujte 2% z daní

Vážení rodičia, milí priatelia školy,

ďakujeme Vám za Vašu podporu a poukázanie 2 % z Vašej zaplatenej dane v minulom roku.

Aj tohto roku si vás dovoľuje požiadať o podporu činnosti nášho občianskeho združenia Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole, ktoré úzko spolupracuje s našou Materskou školou Bernolákova 19, Prešov. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Materskej škole.

Ak chcete, aby Vaše poukázané 2 % boli odovzdané do triedy, ktorú navštevuje Vaše dieťa, je potrebné, aby ste kópie tlačív - Vyhlásenie spolu s Potvrdením, ak ste zamestnancom, resp. daňové priznanie (prvú stranu z daňového priznania a stranu, kde je informácia, ktorému občianskeho združeniu venujete 2 %)  odovzdali v triede p. učiteľkám. V opačnom prípade, tj. ak p. učiteľky nebudú mať kópie predmetných potvrdení, tak poukázané 2 % pôjdu do spoločného balíka a použijú sa na spoločné akcie a potreby pre celú škôlku. Tento postup bol zvolený z dôvodu, že jednotlivé daňové úrady nám na účet poukážu balík peňazí, z ktorého nevieme kto a v akej výške poukázal 2 %.

 

Ďakujeme za Vašu podporu.

V Prešove dňa 20.01.2018

JUDr. Lucia Poľaková - predseda
SRRZ – Rodičovské združenie pri MŠ
Bernolákova 19, Prešov
Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole 
Právna forma: Občianske združenie 
IČO/SID: 173196171047 
Sídlo:
08001 Prešov, Bernolákova 19

 

Postup na poukázanie 2% z dane: TU

Vyhlásenie - tlačivo TU

Potvrdenie - tlačivo TU


 

zpis
Bližšie info po kliknutí na slniečko alebo TU

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie K STIAHNUTIU

 

hrniec__rozpravok

 

korculovanie

 

recyklohry


Milí rodičia,

naša materská škola sa zapojila do dlhodobého programu ,ktorý je zameraný na triedenie a recykláciu  drobných odpadov pod názvom Recyklohry.

Čo sú recyklohry:

-          Školský projekt, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie a recykláciu odpadov.

-          Rozvíja vzťah detí  k životnému prostrediu

-          Za splnené úlohy a zber drobných elekrozariadení do nádob školy dostávame  body, za  ktoré dostaneme  darčeky , ktoré využijeme pri  aktivitách s deťmi v našej  MŠ .


Milí rodičia, podporte nás pri tejto aktivite a  doneste do našej MŠ :

-          Nefunkčné  monočlánky - vložte do pripravenej krabice

-          Nefunkčné  rádiá, televízory, počítače, monitory prosíme  odovzdajte  učiteľkám v triedach, ktoré zabezpečia ich uskladnenie mimo triedu

-          Nefunkčné  kamery, fotoaparáty vhadzujte do červeného kontainera.

Ak plánujete doviesť  väčší  počet  predmetov, prosíme vás o ohlásenie aspoň jeden  deň vopred, aby sme zabezpečili rýchly odvoz z budovy MŠ organizátorom programu.


Info : www.recyklohry.sk


Odstráňme z našich obydlí nepotrebný odpad a naučme deti recyklovať a tým chrániť  životné prostredie.


Ďakujeme